No matter what <3

 
What would happen if I told the girl in the mirror that she is beautiful? 
That she got an amazing smile, a cute dimple and eyes that glows.
 
Would she stare at me blankly and have no clue what I talked about,
or would she denied it as everyone else does?
 
Maybe she would laugh it off with disbelief in her eyes 
or tell me that I'm too kind that I even said that?
 
But the thing is that when I told her, she nod and said
"Thanks, I already know that",
 
And that made me proud. 
Proud of myself.
 
'Cuz I'm the girl in the mirror
and I'm beautiful. 
 
No matter what
<3

En liten tanke för idag

Idag är det Alla hjärtans dag,
men också forever alone day...
Det beror på vilket perspektiv du ser det på
om du är deppig idag
eller hyperglad
eller neutral.
 
 
14 februari är för mig en dag
då jag vill vara med vänner
och familj
och visa dem att man bryr sig om dem med
men såklart måste man visa
att man bryr sig om sitt ego också.
 
 
Såklart alla som är singel blir irriterad
på par som håller en kyss emellan sig längre
och alla som är ett par blir irriterade
på andra som är deppiga för de inte har någon att vara med.
Sanningen är att vi alla har någon
att vara med.
 
 
Så var med din pojk/flickvän
umgås med din familj
krama dina vänner
tänk på dig själv
prata med din hund
och visa att du bryr dig om dem.
 
 
En sak som vi borde göra varje dag.
Visa att vi bryr oss.
Men oftast glömmer vi
och den här dagen påminner mig om
och om igen
att bry mig om de som står mig nära.
 
<3